Frölunda Data - IT för funktionshindrade
Sök produkt:
Kategorier:

-Specialpedagogiska program
   Tidig träning
   Språkträning, Svenska
   Språkträning, främmande språk
   Matematik
   Övriga specialpedagogiska program
+Inmatningsenheter
+Tal, språk och kommunikation
+Kognitiva hjälpmedel
+Kompenserande hjälpmedel
+Övrigt
+Interaktiva skrivtavlor
+iPad


Populära produkter:

 • AlphaSmart NEO 2
 • APPlicator kontaktlåda
 • Big Grips
 • Big Grips väska
 • BigKeys LX USB
 • BIGmack® Multi
 • Bläckfisken USB
 • Gustavas Ordböcker
 • HoverCam Solo 5
 • In Print
 • iPad USB-adapter för iPad 2/3 från Apple
 • iPadhållare
 • IRIScan Book 3 Executive
 • IRIScan Mouse
 • IRIScan Mouse 2 skannermus
 • Lexia 4.35
 • Mimio interaktiv projektor
 • MimioTeach™
 • SimplyWorks for iPad
 • SpellRight 2
 • Stava Rex för PC
 • Symwriter
 • Time Timer large
 • Time Timer medium
 • Timstock 20/20
 • Timstock 60/20
 • Typing Master Pro
 • VisionBoard 2
 • ViTal  Produktlista A-Ö

  Beställ produkter online
 •  
  Matteknep, Nivå 1

  Artikelnummer:  F1128


  Matteknep1jpg Ett modernt program i matematik

  Programmet passar från skolår 1 upp till skolår 5, samt i specialundervisning i senare årskurser. Innehållet är riktat mot de baskunskaper som i huvudsak krävs för att lösa uppgifterna i diagnoserna i skolår 2 och de nationella proven i skolår 5. Matteknep 1 är avsett att utgöra ett läromedel som ger eleverna individuell träning och kunskapsutveckling. Med hjälp av Matteknep kan lärarna kvalitetssäkra elevernas kunskaper.

  Innehåll
  Programmet innehåller 150 olika övningar inom 14 olika områden.

  I programmet ingår addition, subtraktion, multiplikation, division, klockan, postionssystemet, tal i olika former, pengar, längd, vikt, volym, bråk, procent, geometri.

  Totalt mer än 3100 olika uppgifter!

  Programmet tränar bland annat:
  Tabeller, varje tabell för sig men också blandade inom multiplikation och division.
  Tid, klockan analogt och digitalt.
  Positionssystemet och talens värde, heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
  Moderna huvudräkningsmetoder som bl a innehåller öppna utsagor.
  Omvandling inom längd, vikt och volym.
  Grundläggande procent och bråkräkning.
  Grundläggande Geometri, vinklar, omkrets och area.
  Dessutom Grunderna i ekvationsräkning, tallinje, termometern och koordinatsystem.

  Användning

  I vissa övningar ska man skriva in svaret, i andra kan man välja mellan
  tre olika alternativ. Några av övningarna görs på tid.
  Läraren kan ändra tiden eller ta bort tidsfaktorn helt.
  Till varje övning finns en förklarande hjälptext!
  Läraren kan skapa en elevlista och en individuell kursplan för varje elev.
  Programmet lämpar sig därför väl för individuella studier.
  Efter avslutad övning visas ett resultat som kan lagras i elevens egen resultatlista. I resultatlistan ser eleven vilka felen var och hur lång tid som användes på varje fråga i form av en stapel. Den utvecklade resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.

  Uppmuntran

  För att uppmuntra eleven att öva mycket, samlar man poäng. När man uppnått ett visst antal poäng kan man skriva ut ett bronsdiplom, sedan fortsätter man att samla poäng och uppnår efter hand silver och guld.
  Läraren kan skapa nya matematiska områden med nya övningar och frågor,
  eller bygga ut dem som redan finns. Lätt att ändra och lägga till.

  Produktinformation i pdf-format  Produkter\Specialpedagogiska program\Matematik\Välj produkt
   
   Copyright © Frölunda Data AB 2011
    TELEFON: 031 - 769 55 60  |  |  E-POST: info(at)frolundadata.se  |  Organisationsnummer: 556450-9643